Shopping Cart

FORN DE PA TARRACONENSE

REFORMA DIRIGIDA PER “ELFO JOBS” (GRUP SIGNO), AL FORN PASTISSERIA CAFETERIA TARRACONENSE SITUAT AL CARRER COMTE DE RIUS DE TARRAGONA.

PRODUCCIO DE REFORMA INTEGRAL DEL LOCAL POTENCIANT 3 ESPAIS DIFERENCIATS: ZONA DE VENDA, CAFETERIA I ZONA DEGUSTACIO AMB UNA MILLORA DE L’APROFITAMENT DE L’ESPAI INTERIOR DEL NEGOCI, AMB IMPRESSIONS DIGITALS, RETOLS, VITRINES, TERRA, ETC.